Welkom op de site van de Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Zinsbouw)

 

Let op! Door de staking op donderdag 19 december bij de Belgische spoorwegen wordt het moeilijker om Leuven te bereiken doordat de dienstregeling beperkt wordt! Ook op vrijdag zal het treinverkeer minder soepel verlopen. Check de dienstregeling van de Belgische spoorwegen hier. Laatste nieuws: volgens de NMBS rijdt op de grote lijnen ongeveer één op de twee Intercitytreinen.

Let op! Helaas maakt de treinstaking en de verwachte nasleep daarvan op vrijdagochtend het voor Marc van Oostendorp logistiek onmogelijk zijn lezing te presenteren.  Door de staking in Frankrijk zijn we bovendien genoodzaakt een aantal lezingen te verwisselen; het gewijzigde programma vindt u hier.

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines en theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. De dertiende editie van DNS beoogt een “state-of-the-art” overzicht te geven van deze vier deelgebieden van de taalkunde.

Tijdstip:
20 december 2019, 9.30-18.30 uur

Locatie:
KU Leuven
Mgr. Sencie Instituut; museumzaal (00.08)
Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Lokale organisatie:
KU Leuven, Onderzoeksgroep QLVL
Jozefien Piersoul
Dirk Pijpops
Freek Van de Velde

Inhoudelijke organisatie:
Hans Broekhuis (Meertens Instituut, Amsterdam)
Timothy Colleman (Universiteit Gent)
Ton van der Wouden (Meertens Instituut, Amsterdam)
Kristel Van Goethem (University of Louvain)

Het programma van deze editie van de Dag  van de Nederlandse Spraakkunst vindt u hier.