Publicaties 2010 (DNZ3)

Nederlandse Taalkunde, volume 15

 • Jacqueline Evers-Vermeul. “Dus vooraan of in het midden? Over vorm-functierelaties in het gebruik van connectieven”, 149-175.
 • Gert De Sutter. “Dus (dus) is (dus) een accessibility marker (dus)? Reactie op: J. Evers-Vermeul ‘Dus vooraan of in het midden?’”, 176-181.
 • Jacqueline Evers-Vermeul. “We kunnen dus wel conclusies trekken over dus!”, 182-184.
 • Jacqueline van Kampen. “Anaforische middelen voor topicverschuiving”, 189-209.
 • Mark de Vries. “Topicverschuiving, dat/het gaak niet vanzelf”., 210-212.
 • Jacqueline van Kampen. “Topicverschuiving dankzij expliciete topicstelling”, 213-215.
 •  Freek Van de Velde. Ontwikkelingen in de linkerperiferie van de nominale constituent”, 220-237.
 • Ad Foolen. “Nominale groei “., 238-243.
 • Freek Van de Velde. “Het verdwijnen van een linguïstisch taboe: variatie en groei van de syntactische complexiteit van de NP”, 244-247.
 • Sjef Barbiers, Olaf Koeneman en Marika Lekakou. “Vragen aan de Linkerperiferie”, 284-307.
 • Marcel den Dikken. “De linkerperiferie antwoordt. Een reactie op het artikel van Barbiers, Koeneman en Lekakou”, 308-311.
 • Sjef Barbiers, Olaf Koeneman en Marika Lekakou. “De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op den Dikken”, 312-314.
 • Gunther de Vogelaer. “Het gevaarlijke pad van pronomen tot suffix. Over grammaticalisatie en analogie”, 318-330.
 • Marjo van Koppen. “Subject verdubbeling: heranalyse of analogie”, 331-334.
 • Gunther de Vogelaer. “Diachrone taalkunde: een vak apart?”, 335-337.”