Publicaties 2019 (DNZ 11)

Nederlandse Taalkunde, volume 23

Dialectologie en Nederlandse zinsbouw

Jeroen van Craenenbroeck. Dialectologie en Nederlandse zinsbouw. pp. 39-68.

Reinhild Vandekerckhove. Dialectologie en Nederlandse zinsbouw vanuit het perspectief van taal(norm)verandering. pp. 69-73.

Jeroen van Craenenbroeck . Synchronie en diachronie in de Nederlandse zinsbouw. pp. 75-78

Stilistiek en Nederlandse zinsbouw

Arie Verhagen. Grammaticale stilistiek en stilistische grammatica. pp. 83-112.

Wim Klooster. Opmerkingen bij Verhagen. pp. 113-117(5)
Author:

Arie Verhagen. Oordelen, onderzoek, en abstractie . pp. 119-122(4)