Programma twaalfde editie (2018)

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de  zinsbouw van het Nederlands. Dit jaar is de dag geheel gewijd aan corpuslinguïstiek. De lezingen duren 30 minuten gevolgd door 10 minuten discussie.

Tijdstip:
21 december 2018, 9.00-18.00 uur

Locatie:
Universiteit Gent (Faculteit Wijsbegeerte en Letteren)
Abdisstraat 1, 9000 Gent
lokaal A1.04

Lokale organisatie:
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Timothy Colleman
Gert de Sutter

Corpuslinguïstiek en NL zinsbouw

Inloop en welkomstwoord (9.00-9.30)

9.30-10.15:
Anne Breitbarth & Anne-Sophie Ghyselen (Universiteit Gent).
Ge had dien een keer moeten en zien: Het Gesproken Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten [abstract] [presentatie]

10.15 -11.00:
Liesbeth Augustinus (K.U.Leuven):
Het bos van de Nederlandse zinsbouw? Ik dacht van ik weet de weg wel. [abstract] [presentatie]

Koffie/thee

11.30-12.15:
Jelke Bloem (Universiteit van Amsterdam):
Corpusonderzoek met behulp van automatisch gegenereerde syntactische annotatie [abstract] [presentatie]

12.15-13.00:
Dirk Pijpops, Dirk Speelman, Stefan Grondelaers & Freek Van de Velde (K.U.Leuven & Radboud Universiteit):
Complexe constituenten worden vaak door een functiewoord ingeleid. Maar waarom? [abstract] [presentatie]

lunch

14.00-14.45:
Antal van den Bosch, Robbert De Troij, Stefan Grondelaers & Dirk Speelman (Meertens Instituut, Radboud Universiteit & K.U.Leuven):
Vissen naar alternanties: met ondertitels, automatische-vertaalsoftware, en de pivoting-aanpak op zoek naar nationale variatie in de Nederlandse grammatica [abstract] [presentatie]

14.45-15.30:
Dirk Speelman, Stefan Grondelaers & Benedict Szmrecsanyi (K.U.Leuven & Radboud Universiteit): Manueel en automatisch, top-down en bottom-up: Is de Nederlandse syntaxis “lexicaler” dan de Vlaamse? [abstract]

Koffie/thee

16.00-16.45:
Jan Odijk (Universiteit Utrecht):
Pas op met gebruikersvriendelijke corpustoepassingen!
[abstract] [presentatie]

16.45-17.00:
Gelegenheid voor algemene opmerkingen en afsluiting

17.00-18.00:
Borrel