Programma vijfde editie (2011)

Plaats: Meertens Instituut Amsterdam
Datum: vrijdag 25 november 2011
Onderwerp: Dubbelobjectconstructies, negatie en typologie

Dubbelobjectconstructies

  • Timothy Colleman (Universiteit Gent) [abstract]
  • Marcel den Dikken (City University of New York) [abstract]

 Negatie

  • Hedde Zeijlstra (Universiteit van Amsterdam) [abstract]
  • Johan van der Auwera (Universiteit van Antwerpen) [abstract]

Typologie

  • Kees Hengeveld (Universiteit van Amsterdam) [abstract]
  • Jan-Wouter Zwart (Universiteit van Groningen)