Publicatie 2017 (DNZ9)

Nederlandse Taalkunde, volume 22

Discussie Prosodie en Nederlandse zinsbouw (pp. 3-46)

 • Vincent J. van Heuven: Prosody and sentence type in Dutch
 • Karen De Clercq: Prosody as an argument for a layered left periphery
 • Vincent J. van Heuven: Functional trade-off of prosody and syntax in question marking?
 • References

Discussie Diachronie en Nederlandse zinsbouw (pp. 47-89)

 • Freek Van de Velde: Understanding grammar at the community level requires a diachronic perspective
 • Eric Hoekstra: Synchrony/diachrony, frequency and analogy
 • Freek Van de Velde: Limits to language change
 • References

Discussie Taalverwerving en Nederlandse zinsbouw (pp. 91-122)

 • Fred Weerman: Wat kunnen we leren van verwerving? Dat constructiegrammatica en generatieve taalkunde beide nodig zijn
 • Ad Foolen: Constructiegrammatica én generatieve taalkunde?
 • Fred Weerman: Nooit spelen met het scheermes van Ockham!
 • Referenties