Programma dertiende editie (2019)

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. De eerste editie van DNS beoogt een “state-of-the-art” overzicht te geven van deze vier deelgebieden van de taalkunde.

pdf-versie: programma DNS13 (Leuven)

Tijdstip:
20 december 2019, 9.30-18.30 uur
Het programma begint een half uur later dan eerder aangekondigd wegens het uitvallen van de lezing van Marc van Oostendorp.

Locatie:
KU Leuven
Mgr. Sencie Instituut; museumzaal (lokaal 00.08)
Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Lokale organisatie:
KU Leuven, Onderzoeksgroep QLVL
Jozefien Piersoul
Dirk Pijpops
Freek Van de Velde

9:30 – 9:45: Welkom (Hans Broekhuis)

9:45- 10:45: Fonologie (moderator: Ton van der Wouden)
Lezing door Marc van Oostendorp vervalt
9.50:   Lezing door Anne-France Pinget
10.20: Discussie

 10:45-11:15: Koffie

11:15-12:45: Syntaxis (moderator: Dirk Pijpops)
11.20: Lezing door Norbert Corver
11.50: Lezing door Maaike Beliën
12.20: Discussie

12:45-13:45: Lunch
Inkomhal van het Erasmushuis (Blijde Inkomststraat 21)

13:45-15:15: Morfologie (moderator: Kristel Van Goethem)
13.50:  Lezing door Muriel Norde
14.20:  Lezing door Jan Don
14.50:  Discussie

15:15-15:45: Koffie

15:45-17:15:   Semantiek (moderator: Timothy Colleman)
15.
50: Lezing door Helen de Hoop
16.20: Lezing door Jack Hoeksema
16.50: Discussie

17:15-18.30    Afsluiting en Borrel