Publicaties 2008 (DNZ1)

Nederlandse Taalkunde, volume 13/2  [pdf]

  • Sjef Barbiers. “Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie”, 160-188.
  • Arnold Evers. “Vraag aan de Westgermaanse Dialectvergelijking”, 188-193.
  • Sjef Barbiers. “Antwoord aan Arnold Evers”, 193-197.
  • Jan-Wouter Zwart. “Verb second als speelbal van de grammaticatheorie”, 198-225.
  • Hans den Besten. “Commentaar bij het artikel van Jan-Wouter Zwart”, 217-220.
  • Jan-Wouter Zwart. “Naschrift”, 200-225.